Třetí semestr na FIT ČVUT

2021-01-27

Po velmi dlouhých 3-měsíčních prázdninách skoro bez anti-covid opatření nastal čas pokračovat ve studiu na FIT ČVUT. Jaký byl třetí semestr? Dočtete se v tomto článku.

Koleje - ubytovat se, či ne?

Rok 2020 byl, jak by mohl říci úplně každý, úplně jiný než ty předchozí. Po dvouměsíčních tvrdých opatřeních jsme se v květnu konečně dočkali rozvolnění a já si vesele užíval letní prázdniny, dokonce jsem si našel i brigádu v kuchyni na horské chatě. Postupem času ale všem začalo docházet, že přichází "druhá vlna" a bude se opět zavírat a já stál tedy před velkou otázkou - ubytovávat se na kolejích, nebo ne?

Už od března jsem byl vždy přehnaný optimista (což jsem již ostatně popisoval také ve svém předchozím článku o 2. semestru) a tak jsem i tento semestr nakonec předpokládal nějakou polokontaktní výuku (cvičení kontaktně, přednášky pro menší počet lidí kontaktně a zbytek na streamu), proto jsem se pondělí 14.9 vrátil zpět na Dejvickou kolej, na stejný pokoj, kde jsem byl ubytován minulý semestr, strávil jsem tam 10 minut, a jel vlakem zpět domů.

Přišel pátek 18.9 a Pražská hygienická stanice rozhodla o kompletním uzavření pražských vysokých škol, pár týdnů nato vláda rozhodla o kompletním uzavření všech vysokých škol. Měl jsem v plánu zůstat na koleji a učit se tam, rodina mi ale nakonec domluvila, abych zůstal doma a nikam nejezdil. Opět se uzavřelo úplně všechno (i má milovaná horská chata!), prošel jsem dalším smutným obdobím, kolej jsem ale pořád platil, protože co kdyby v letním semestru už polokontaktní výuka fungovala... V prosinci jsem po pár rozhovorech (samozřejmě přes internet, ne fyzických) přehodnotil svůj postoj k životu a rozhodl se strávit zbytek akademického roku doma. Ubytování jsem tedy zrušil a s ohromným pocitem klidu mi je teď úplně jedno, kdy se zavede a zruší které opatření, protože ať si pojede škola v jakémkoliv polokontaktním režimu, já budu doma.

Pro zajímavost tedy, celkově jsem za "desetiminutový pobyt na kolejích" zaplatil kolem 5.000,-

Distanční výuka - lepší než kontaktní?

3. semestr jsem tedy byl nucen kompletně celý absolvovat distančně. Veškerá cvičení i přednášky probíhaly přes Microsoft Teams, což hodnotím oproti formátu "nastudujte si to sami a přijďte ke zkoušce", který v 2. semestru zvolila většina předmětů, velmi kladně - vytvořilo to totiž ideální prostředí, kde jsem měl možnost absolvovat výuku živě (především pro cvičení jsem to využíval) nebo si proklikat/projet na dvojnásobnou rychlost přednášku ze záznamu v úplně všech předmětech.

V průběhu semestru jsem tedy 2-3x týdně vyrážel na výlety, což se mi posléze v prosinci vymstilo - odkládal jsem semestrální práce, což dospělo k tomu, že jsem celý prosinec v zápřahu dělal semestrální práce a učil se na závěrečné semestrální testy. Přes Vánoce, kdy jsem měl v plánu si oddechnout, jsme zjistili, že máme doma CoV-pozitivního, takže jsme byli každý zavřeni ve svém pokoji a já tento čas využil na přípravu ke zkouškám, které jsem následně opět "v průběhu 1 týdne" skoro všechny udělal.

Skoro všechny proto, že jsem si jednu semestrální práci, konkrétně z předmětu BI-IOS, odkládal na Vánoce, a o Vánocích na ni jaksi kvůli neustálým obavám z nakažení nebyl úplně čas, no a přes ostatní zkoušky už vůbec. Začal jsem tedy pořádně pracovat až v 2. týdnu zkouškového, a po dvou týdnech poctivé práce jsem mohl obhájit i tuto poslední semestrální práci a ukončit tím 3. semestr.

Automaty a gramatiky [BI-AAG] (A, 6 kreditů)

Předmět "Automaty a gramatiky" se zabývá teorii formálních jazyků, především tedy konečnými a zásobníkovými automaty, regulárními a bezkontextovými gramatikami a regulárními výrazy. Znalost teorie formálních jazyků se hodí například pro vyhledávání ve slovníku, kompresi, jednoduchých překladech apod...

Každotýdenní přednáška na Microsoft Teams, kde jsem se ztrácel, jelikož je tempo přednášek hodně svižné (musí se toho stihnout moc). Po cvičeních s úžasnou Eliškou (ikona AAG, obdobně jako třeba L. Vagner je ikonou PA{1,2}), kde se propočítaly příklady na témata z přednášek už vše bylo jasné.

Zápočet v AAG byl oproti ostatním předmětům jiný především proto, že v něm nebylo žádné povinné minimum z určité aktivity, prostě 20 bodů ze 40 (možné aktivity byly elektronický test v systému MARAST, domácí úkol v ProgTestu, semestrální písemka a body za aktivitu).

Zkouška probíhala pouze ve 2 částech - elektronický "rozstřel" (10 otázek, v každé 4x ANO/NE, jediná chyba v otázce = 0b, jinak 1b) s minimem 6 bodů a klasická zkoušková písemka (na kterou byly bohaté 2 hodiny času).

Předmět mi připadal užitečný a ne příliš složitý (taky to byl jediný ze 2 předmětů v 3. semestru, ze kterého jsem získal >= 100/100 bodu).

Algoritmy a grafy 1 [BI-AG1] (A, 6 kreditů)

Definitivně nejtěžší předmět z celého 3. semestru. Oproti jiným předmětům, kde je koncept předmětu většinou "nauč se postup počítání příkladů" nebo "naprogramuj něco" je zde kladen důraz na obhájení, důkaz konečnosti a korektnosti svého algoritmu. Tenhle předmět mi v mnoha věcech ohledně programování otevřel oči, a při programování tedy již slepě nezkouším první řešení, co mě napadne, ale opravdu si nejdříve rozmyslím, jak by to šlo nejefektivněji řešit, jestli to bude opravdu fungovat pro všechny mezní hodnoty apod...

Každotýdenní Teams přednášky obsahující jednotlivé pojmy a algoritmy jsem zpočátku sledoval, posléze jsem ale neměl po celém dni v pondělí večer chuť něco sledovat, a tak jsem si o víkendu pustil přednahranou přednášku na 2x rychlost. Cvičení mi přišla velmi užitečná, cvičící se nás vždy nejdříve zeptal na jednotlivé pojmy z přednášky a následně jsme přicházeli na řešení různých problémů, přičemž jsme museli dbát přesně na to, abychom i dokázali konečnost korektnost.

Zápočet byl podmíněn splněním semestrálního testu, který, byť byl těžký (důkazy...), tak byl zvládnutelný, protože opravující hodnotili opravdu mírně. Body si šlo dále získat každotýdenními elektronickými kvízy v MARASTu, tématickými domácími úlohami v ProgTestu (tématickými jak z hlediska přednášek, tak z hlediska klasického života - jednou jsme pomáhali zachránit vesmír před nákazou, podruhé jsme zase pomohli premiérovi zvolit správnou sekvenci zavádění a rušení opatření tak, aby byl zvolen v dalších volbách a nebylo přitom moc nakažených).

Zkouška probíhala opět formou rozstřelu (10 otázek, 4x ANO/NE, jediná chyba = 0b, jinak 2b), zkouškové písemky (kterou jsem sice napsal jen na polovinu bodů) a nepovinné ústní zkoušky (kde jsem získal chybějící body do A)

Předmět mi přišel nejtěžšínejužitečnější.

Základy diskrétní matematiky [BI-ZDM] (A, 5 kreditů)

Asi jeden z nejzvláštnějších předmětů 3. semestru. Velmi rád ho stavím do protipříkladu s Algoritmy a grafy (AG1) - zatímco v AG1 jsou příklady složité, těžké a neintuitivní, ale jsou hodnoceny mírně, v ZDM jsou příklady lehké, ale je třeba popsat zcela detailně jejich řešení, tedy hodnocení je velmi přísné.

Tento předmět byl jediný ze všech, který se odvážil mít přednášky na YouTube, za což jsem byl velmi rád (ono přece jen na přednášky je to opravdu lepší, přednášejícího nemohou rušit studenti, chat je zachován...). Vybral jsem si cvičícího, který dělal videa formou videí na YouTube a každotýdenní konzultace na Teams. Jak přednášky, tak cvičení byla srozumitelná a pochopitelná, nemám jim tedy toho moc co vytknout.

Získat zápočet bylo (oproti jiným předmětům) obtížné - 10 bodů bylo za semestrální test hned na začátku semestru a 20 za domácí úkoly, z nichž jeden byl taky hned na začátku semestru. Vypočítat příklad a dojít ke správnému výsledku problém není, větší problém je dostatečně obhájit, proč je naše řešení správné - za to jsem minimálně na začátku semestru přišel o dost bodů.

Zkouška probíhala formou rozstřelu (8 otázek, 4x ANO/NE, jedna chyba = 1b, více chyb = 0b, bez chyb = 3b), zkouškové písemky (kde jsem sice použil správný postup, výsledky obou dílčích částí jsem však nevynásobil, ale sečetl, a tak jsem přišel (opět zbytečně) o půlku bodů) a ústní. Ústní bych se nestyděl nazvat grilovačkou - i rodina, která byla na druhé straně bytu slyšela velmi dobře, jak mě zkoušející griluje (není to perfektní řešení? - škrtnu, špatně, nula), teď mi řekněte toto, tamto...I přes ten příšerný pocit ale učitel pozná, jestli to umíte, a pokud ano, projdete.

Technologie Java [BI-TJV] (A, 4 kredity)

První ze dvou oborových předmětů mnou vybraného oboru Softwarové inženýrství - Webového inženýrství. Předmět je úvodem nejen do Javy (k tomu byl spíše předmět Programování v Javě, BI-PJV), ale především do Gitu, Continuos Integration, HTTP, Rest API, DTO apod...

Výuka probíhala dvojblokem přednášky cvičení na Teams, každý týden vedl hodinu jiný vyučující, dle tématu.

Předmět je sice uveden jako zakončen zápočtem zkouškou, celé hodnocení je ale za semestrální práci (Javovské Rest API a klient, v mém případě Android aplikace), při obhajobě semestrální práce je pak položeno pár otázek, které fungují jako zkouška. Velmi užitečný předmět.

Technologie XML [BI-XML] (A, 4 kredity)

Druhý z oborových předmětů, tentokrát pouze pro zaměření Webové inženýrství. Úvod do technologie XML, tedy do syntaxe XML, validace XML souborů (jednoduchá - DTD, pokročilá RelaxNG) a transformace XML souborů (XSLT). Právě ona transformace byla asi nejzajímavější část celého předmětu (z XML souboru obsahující data o čemkoliv jste schopni vytvořit HTML stránku nebo PDF soubor)

Předmět je opět zakončen zápočtem zkouškou, přičemž hodnocena je především semestrální práce - ta určí původní rozmezí známky. Následně se ještě koná zkouška (odpovězení na pár základních otázek ohledně témat předmětu), která s výslednou známkou může ještě lehce pohnout. Také jsem za tento předmět velmi rád.

Programování v PHP [BI-PHP.1] (A, 4 kredity)

První ze dvou letošních volitelných předmětů. Krásný průlet všemi důležitými tématy PHP - od základní syntaxe, objektově orientovaného programování, sestavování projektu a správu knihoven (Composer), databáze, testování, REST API, práci s obrázky veden skvělými učiteli Oldou a Márou.

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který se dostává za 7 domácích úkolů v průběhu semestru (vždy na téma z daného týdne, deadline za 2 týdny) a závěrečné zkoušky (3 podúlohy).

Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad [BI-IOS] (A, 4 kredity)

Druhý z volitelných předmětů, který jsem si vybral pro podporu mé "kariéry" programátora aplikací. Pěkný úvod do technologie iOS, Swiftu (programovací jazyk, ve kterém se iOS aplikace píšou), designu a architektury UIKit a také Apple novinky z roku 2019, SwiftUI (a SwiftUI 2). Předmět je veden příjemnými lidmi z ACKEE - nejprve je publikováno video na dané téma, následně je možná konzultace.

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který je udělen za vypracování dvou domácích úkolů (na témata z "přednášek") a semestrální práce na libovolné téma (podmínkou je pouze využití technologií, ze kterých jsou ale všechny probírány na "přednáškách").

Zkouška z angličtiny po zápočtu z BI-A2L (A, 2 kredity)

Povinná zkouška z angličtiny, navazující na předmět BI-A2L. Napsání dvou slohových prací na IT témata a následná 15minutová ústní zkouška, kde učitelka projede chyby ve slohové práci, zeptá se na pár gramatických témat a zapíše A. Zdarma kredity.

O mně

Jsem programátor webů, mobilních aplikací a YouTuber

Kontakt

V případě zájmu pište na:
kvetinac97[zavinac]email[tecka]cz